Czym jest wspólnota mieszkaniowa?

Czym jest wspólnota mieszkaniowa?

Czym jest wspólnota mieszkaniowa?

Zarówno właściciele lokali mieszkaniowych, jak również osoby, które zamierzają taki lokal zakupić, często zastanawiają się, czym jest wspólnota mieszkaniowa. Właśnie na to pytanie dziś odpowiemy. Zachęcamy do lektury!

Wspólnota mieszkaniowa

Zgodnie z ustawą z 24 czerwca 1994 roku wspólnotę mieszkaniową tworzą właściciele mieszkań znajdujących się w jednej nieruchomości ‒ nieruchomość może stanowić jeden obiekt lub kilka obiektów. Wspólnota powstaje z mocy prawa w każdym obiekcie, w którym zostaną wydzielone lokale ‒  zarówno mieszkalne, jak i usługowe.

Rodzaje wspólnot mieszkaniowych

Możemy wyróżnić małą i dużą wspólnotę mieszkaniową.

  • Mała wspólnota mieszkaniowa ‒ o małej wspólnocie mieszkaniowej mówimy, gdy liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych nie przekracza siedmiu.
  • Duża wspólnota mieszkaniowa ‒ duża wspólnota mieszkaniowa powstaje, gdy liczba lokali jest większa od siedmiu.

Podział części wspólnych

Każdemu właścicielowi lokalu w danym obiekcie przysługują udziały do części wspólnych danej nieruchomości, mowa tutaj o klatkach schodowych, strychach, instalacjach i urządzeniach, dachu czy ścianach nośnych. Każdy z właścicieli ma prawo do korzystania z części wspólnych zgodnie z ich przeznaczeniem.  Wysokość udziałów jest obliczana na podstawie powierzchni lokalu, którego właścicielem jest dana osoba.

Zadaniem wspólnoty jest dbanie o części wspólne nieruchomości, wymienić tutaj możemy takie prace, jak:

  • opłata rachunków za prąd na klatce schodowej
  • opłata za oświetlenie podwórka
  • prace remontowe
  • utrzymanie porządku na klatkach schodowych.

Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej

Osoby należące do wspólnoty mieszkaniowej mają nie tylko prawa, ale też obowiązki. Głównym obowiązkiem osób należących do spółdzielni jest ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem w należytym stanie nieruchomości wspólnych ‒ mowa tutaj między innymi o opłatach za wywóz śmieci, opłatach za energię elektryczną i ogrzewanie, opłatach rachunków za gaz czy wodę. Wśród wydatków wymienić również należy remonty i konserwację obiektu oraz instalacji czy wynagrodzenie dla zarządu wspólnoty.

Opłaty na wyżej wymienione cele członkowie wspólnoty umieszczają w formach comiesięcznych zaliczek. Żaden z członków wspólnoty nie może być zwolniony z takiej opłaty, nawet w przypadku, gdy nie korzysta z części wspólnych, na przykład z piwnicy.

Zarząd wspólnoty

Decyzja dotycząca tego, w jaki sposób ma przebiegać proces zarządzania nieruchomością wspólną podejmowana jest wspólnie.

Zarządzaniem nieruchomością wspólną mogą zajmować się wybrani właściciele lokali, częściej jednak wspólnoty decydują się na powierzenie takich spraw zawodowemu zarządcy nieruchomościami. Pamiętajmy jednak, że nawet jeśli wspólnota zdecyduje się na powierzenie zarządzania obiektem wyspecjalizowanym firmom nie traci nad nią kontroli ‒ każdy członek wspólnoty ma dostęp do dokumentacji i może uczestniczyć w zebraniach, na których omawiane są kluczowe decyzje, na przykład dotyczące takich kwestii, jak:

  • fundusz remontowy
  • ustalenie rocznego planu gospodarczego
  • budowa lub przebudowa nieruchomości wspólnej

Podsumowanie

Członkiem wspólnoty mieszkaniowej jest każdy właściciel lokalu znajdującego się w danym obiekcie. Członkowie wspólnoty mają zarówno prawa, jak i obowiązki związane z eksploatacją obszarów wspólnych, na przykład klatek schodowych. W zależności od preferencji wspólnoty zarządzaniem nieruchomością może zająć się specjalista – zawodowy zarządca nieruchomościami lub przedstawiciel bądź przedstawiciele właścicieli lokali w danym obiekcie.

No Comments

Post A Comment